Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник району", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, положення, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничо-технічної та господарської діяльності району (дільниці); Статут з дисципліни робітників річкового транспорту; Статут внутрішнього водного транспорту; правила перевезень вантажів і тарифні керівництва; правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин портів; організацію технологічної підготовки та технологію виробництва перевантажувальних робіт; виробничі потужності та спеціалізації причалів району (дільниці); технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи перевантажувального устаткування; графіки проведення технічних оглядів, профілактик і ремонту перевантажувальної техніки та іншого портового устаткування і гідротехнічних споруд; порядок проведення дефектації та випробувань, визначення обсягу і строків ремонту; вітчизняний та зарубіжний передовий досвід у галузі виконання перевантажувальних робіт, технічної експлуатації перевантажувальної техніки та її ремонту, організації та стимулювання праці; економіку, організацію праці та управління; техніко-економічне й виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила перевезення вантажів і нафтовантажів; умови оброблення і обслуговування суден у портах; положення про взаємовідносини та взаємну відповідальність портів, пароплавств щодо виконання плану перевезення та перевалювання вантажів; договори та угоди, укладені портом з іншими організаціями; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю всіх ланок вантажного району (дільниці) порту. Забезпечує виконання плану перевантажувальних робіт. Керує роботою з удосконалення організації, упровадження наукової організації праці. Керує розробленням і забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове оброблення суден і вагонів. Забезпечує безпечні умови праці. Вживає заходів щодо запобігання забрудненню водного басейну. Організовує роботу з укріплення господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці. Організовує планування, облік і складання установленої звітності виробничо-господарської діяльності вантажної дільниці (району). Здійснює добір робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання. Контролює дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці і протипожежного захисту. Подає пропозиції щодо заохочення робітників, які відзначились, і накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Сприяє раціоналізації та винахідництву.