Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник радіостанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи на суднах за професією радіоелектроніка: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. Підтвердження компетентності згідно з вимогами Кодексу про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ).

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи з питань технічної експлуатації суднового радіоустаткування; вимоги Регламенту радіозв'язку; нормативні документи щодо Глобальної морської системи зв'язку під час лиха; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; правила Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС) тощо; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для прийняття та передавання інформації; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію радіозв'язку судна й ведення радіообміну відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку та інших нормативних документів. Стежить за справним технічним станом і контролює постійну готовність до дії апаратури радіозв'язку й радіонавігації, електрорадіонавігаційних приладів. Забезпечує несення радіовахти на судні, регулярне прийняття гідрометеорологічної й оперативної навігаційної інформації. Контролює постійну готовність засобів аварійного радіозв'язку та устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Перевіряє технічний стан засобів радіозв'язку й радіонавігації перед виходом у рейс. Усуває особисто або із залученням радіоспеціалістів виявлені дефекти, які за технологічними нормами належить відремонтувати в суднових умовах. Контролює якість ремонту й настроювання технічних засобів зв'язку, радіонавігації та електрорадіонавігаційних приладів, які проводяться береговими спеціалістами. Пред'являє суднові радіотехнічні засоби для огляду органами технічного нагляду. Веде журнал суднової радіостанції, технічні формуляри, журнал технічного огляду й ремонту. Складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Керує підлеглим персоналом.