Інструкція для посади "Начальник району", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник району" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, положення, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничо-технічної та господарської діяльності району (дільниці);
      - Статут з дисципліни робітників річкового транспорту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - правила перевезень вантажів і тарифні керівництва;
      - правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин портів;
      - організацію технологічної підготовки та технологію виробництва перевантажувальних робіт;
      - виробничі потужності та спеціалізації причалів району (дільниці);
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи перевантажувального устаткування;
      - графіки проведення технічних оглядів, профілактик і ремонту перевантажувальної техніки та іншого портового устаткування і гідротехнічних споруд;
      - порядок проведення дефектації та випробувань, визначення обсягу і строків ремонту;
      - вітчизняний та зарубіжний передовий досвід у галузі виконання перевантажувальних робіт, технічної експлуатації перевантажувальної техніки та її ремонту, організації та стимулювання праці;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - техніко-економічне й виробниче планування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила перевезення вантажів і нафтовантажів;
      - умови оброблення і обслуговування суден у портах;
      - положення про взаємовідносини та взаємну відповідальність портів, пароплавств щодо виконання плану перевезення та перевалювання вантажів;
      - договори та угоди, укладені портом з іншими організаціями;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник району призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник району підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник району керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник району під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю всіх ланок вантажного району (дільниці) порту.

2.2. Забезпечує виконання плану перевантажувальних робіт.

2.3. Керує роботою з удосконалення організації, упровадження наукової організації праці.

2.4. Керує розробленням і забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове оброблення суден і вагонів.

2.5. Забезпечує безпечні умови праці.

2.6. Вживає заходів щодо запобігання забрудненню водного басейну.

2.7. Організовує роботу з укріплення господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці.

2.8. Організовує планування, облік і складання установленої звітності виробничо-господарської діяльності вантажної дільниці (району).

2.9. Здійснює добір робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання.

2.10. Контролює дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці і протипожежного захисту.

2.11. Подає пропозиції щодо заохочення робітників, які відзначились, і накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.12. Сприяє раціоналізації та винахідництву.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник району має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник району має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник району має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник району має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник району має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник району має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник району має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник району має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник району має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник району несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник району несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник району несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник району несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник району несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник району несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник району несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.