Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник контори транзитного флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази в галузі фінансової та контрольно-ревізійної діяльності; Статут з дисципліни робітників річкового транспорту; Статут внутрішнього водного транспорту; правила технічної експлуатації річкового транспорту; положення з комплексного берегового обслуговування флоту; положення з технічного та господарського обслуговування флоту; методичні, нормативні та інші керівні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів; порядок укладання та виконання господарських договорів; економіку водного транспорту; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); порядок розрахунку та виплати заробітної плати; організацію господарського розрахунку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує фінансову діяльність виплатних пунктів, своєчасну видачу всіх видів заробітної плати та премії екіпажам суден, які знаходяться в межах пароплавства, а також лінійному апарату служби перевезень і експлуатації флоту та служби суднового господарства. Складає фінансові плани та звіти госпрозрахункових суден, нараховує фонди заробітної плати та економічного стимулювання екіпажів суден відповідно до чинного положення. Організовує систематичну документальну перевірку операцій виплатних пунктів, облік доходів (прибутків) і витрат, розрахунки, пов'язані з експлуатацією, орендою і комплексним обслуговуванням транзитного флоту; укладає договори та проводить оплату за виконання промисловими підприємствами капітального, середнього та аварійного ремонту суден, їх докування. Проводить централізовану оплату устаткування та цінного інвентарю для флоту, забезпечує повне збереження коштів, матеріальних цінностей, які знаходяться в розпорядженні контори транзитного флоту. Відкриває та закриває розрахунковий, поточний та інші рахунки в банках. Укладає договори щодо поставок устаткування та інвентарю для транзитного флоту пароплавства. Організовує роботу зі створення безпечних умов праці, виконання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії у підконтрольних галузях виробничої діяльності.