Інструкція для посади "Начальник контори транзитного флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник контори транзитного флоту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази в галузі фінансової та контрольно-ревізійної діяльності;
      - Статут з дисципліни робітників річкового транспорту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - правила технічної експлуатації річкового транспорту;
      - положення з комплексного берегового обслуговування флоту;
      - положення з технічного та господарського обслуговування флоту;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів;
      - порядок укладання та виконання господарських договорів;
      - економіку водного транспорту;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - порядок розрахунку та виплати заробітної плати;
      - організацію господарського розрахунку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник контори транзитного флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник контори транзитного флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник контори транзитного флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник контори транзитного флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує фінансову діяльність виплатних пунктів, своєчасну видачу всіх видів заробітної плати та премії екіпажам суден, які знаходяться в межах пароплавства, а також лінійному апарату служби перевезень і експлуатації флоту та служби суднового господарства.

2.2. Складає фінансові плани та звіти госпрозрахункових суден, нараховує фонди заробітної плати та економічного стимулювання екіпажів суден відповідно до чинного положення.

2.3. Організовує систематичну документальну перевірку операцій виплатних пунктів, облік доходів (прибутків) і витрат, розрахунки, пов'язані з експлуатацією, орендою і комплексним обслуговуванням транзитного флоту; укладає договори та проводить оплату за виконання промисловими підприємствами капітального, середнього та аварійного ремонту суден, їх докування.

2.4. Проводить централізовану оплату устаткування та цінного інвентарю для флоту, забезпечує повне збереження коштів, матеріальних цінностей, які знаходяться в розпорядженні контори транзитного флоту.

2.5. Відкриває та закриває розрахунковий, поточний та інші рахунки в банках.

2.6. Укладає договори щодо поставок устаткування та інвентарю для транзитного флоту пароплавства.

2.7. Організовує роботу зі створення безпечних умов праці, виконання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії у підконтрольних галузях виробничої діяльності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник контори транзитного флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник контори транзитного флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник контори транзитного флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник контори транзитного флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник контори транзитного флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник контори транзитного флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник контори транзитного флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник контори транзитного флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник контори транзитного флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник контори транзитного флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.