Інструкція для посади "Начальник контори вантажної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник контори вантажної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, статути та інші нормативні документи з питань вантажної та комерційної роботи;
      - тарифні керівництва та правила перевезення вантажів, багажу і пасажирів, зберігання вантажів і багажу;
      - чинні стандарти та технічні умови на тару й упакування вантажів;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації вантажної і комерційної роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник контори вантажної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник контори вантажної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник контори вантажної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник контори вантажної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу вантажної контори та спрямовує її на якісне обслуговування перевезень, переробку вантажів і виконання економічних показників.

2.2. Здійснює своєчасне та якісне укладання договорів і угод з клієнтурою на перевезення вантажів, дотримання умов і правил цих перевезень, визначення розмірів платні за перевезення та пов'язані з ними інші послуги, які надаються портом.

2.3. Робить своєчасне та якісне оформлення транспортних документів.

2.4. Забезпечує всі підрозділи порту (районні управління) вантажною документацією, тарифними керівництвами та положеннями з нарахування та стягнення зборів за перевезення і зберігання вантажів та інші послуги.

2.5. Стежить за всіма внесеними змінами та доповненнями правил перевезень вантажів, тарифів і своєчасно вносить до них необхідні корективи.

2.6. Керує підлеглим персоналом і контролює дотримання ним трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; використовує у виробничій діяльності передовий досвід з організації вантажної та комерційної роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник контори вантажної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник контори вантажної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник контори вантажної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник контори вантажної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник контори вантажної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник контори вантажної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник контори вантажної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник контори вантажної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник контори вантажної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник контори вантажної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник контори вантажної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник контори вантажної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник контори вантажної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник контори вантажної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник контори вантажної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник контори вантажної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.