Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник контори вантажної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, статути та інші нормативні документи з питань вантажної та комерційної роботи; тарифні керівництва та правила перевезення вантажів, багажу і пасажирів, зберігання вантажів і багажу; чинні стандарти та технічні умови на тару й упакування вантажів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації вантажної і комерційної роботи; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу вантажної контори та спрямовує її на якісне обслуговування перевезень, переробку вантажів і виконання економічних показників. Здійснює своєчасне та якісне укладання договорів і угод з клієнтурою на перевезення вантажів, дотримання умов і правил цих перевезень, визначення розмірів платні за перевезення та пов'язані з ними інші послуги, які надаються портом. Робить своєчасне та якісне оформлення транспортних документів. Забезпечує всі підрозділи порту (районні управління) вантажною документацією, тарифними керівництвами та положеннями з нарахування та стягнення зборів за перевезення і зберігання вантажів та інші послуги. Стежить за всіма внесеними змінами та доповненнями правил перевезень вантажів, тарифів і своєчасно вносить до них необхідні корективи. Керує підлеглим персоналом і контролює дотримання ним трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; використовує у виробничій діяльності передовий досвід з організації вантажної та комерційної роботи.