Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Машиніст котельної установки 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним з функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії машиніста котельної установки.

Знає та застосовує у діяльності: основи будови судна; призначення, будову й дію котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів; термінологію, яку застосовують в машинно-котельному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинно-котельних відділень; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинно-котельне відділення з містком судна; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у несенні вахти в котельному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує технічні засоби котельної установки: котли, системи, механізми, засоби автоматизації та контрольно-вимірювальні прилади. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів з усунення недоліків у їх роботі. Бере участь у ремонті котельної установки. Підтримує в котельному відділенні чистоту й порядок. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у котельному відділенні. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії. Бере участь у виконанні робіт із технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.