Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст котка причіпного вібраційного 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики котка; правила експлуатації, технічного обслуговування й ремонту; способи виконання робіт та вимоги до їх якості; причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей; режими змащування; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила безпеки руху та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує котком причіпним вібраційним масою до 6 т з трактором-тягачем на пневматичних шинах потужністю до 83 кВт під час ущільнення земляного полотна, конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних і площинних об'єктів. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну та режиму ущільнення, швидкістю руху котка, кількістю проходів котка одним слідом, величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка. Готує коток до роботи. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.