Інструкція для посади "Машиніст котельної установки 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст котельної установки 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним з функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії машиніста котельної установки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови судна;
      - призначення, будову й дію котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу;
      - інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів;
      - термінологію, яку застосовують в машинно-котельному відділенні;
      - дії під час аварій та шляхи евакуації із машинно-котельних відділень;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд;
      - основи електротехніки та електроустаткування суден;
      - призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинно-котельне відділення з містком судна;
      - розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням.

1.4. Машиніст котельної установки 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст котельної установки 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст котельної установки 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст котельної установки 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у несенні вахти в котельному відділенні згідно із судновим розкладом.

2.2. Обслуговує технічні засоби котельної установки: котли, системи, механізми, засоби автоматизації та контрольно-вимірювальні прилади.

2.3. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів з усунення недоліків у їх роботі.

2.4. Бере участь у ремонті котельної установки.

2.5. Підтримує в котельному відділенні чистоту й порядок.

2.6. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у котельному відділенні.

2.7. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії.

2.8. Бере участь у виконанні робіт із технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст котельної установки 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст котельної установки 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст котельної установки 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст котельної установки 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст котельної установки 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст котельної установки 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст котельної установки 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст котельної установки 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст котельної установки 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст котельної установки 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.