Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Тальман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший тальман: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією тальмана - не менше 1 року або повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тальмана - не менше 2 років. Тальман: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка зі встановленою програмою та стаж роботи у сфері морського транспорту - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: порядок приймання й здавання експортно-імпортних, каботажних, місцевих вантажів і багажу, включаючи вантажі, які надходять у прямому змішаному залізнично-водному сполученні; види тари та упаковки; види маркування вантажів українською та іноземними мовами; властивості вантажів, правила їх перевезення, навантаження, вивантаження, складання та зберігання; порядок і прийоми рахування вантажів; правила визначення ваги вантажу за осадкою судна; правила користування вагами різних систем; основи організації й правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт; будову вантажних приміщень суден і залізничного рухомого складу; правила перероблення великовагових контейнерів; правила пломбування вагонів і контейнерів, розміщення, сепарування, кріплення й маркування вантажів; форми та правила оформлення вантажних документів, комерційних актів і актів загальної форми; порядок оформлення нарядів; державні стандарти на тару та упаковку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює прийняття, первинний облік і здавання експортно-імпортних, каботажних, місцевих вантажів і багажу, які знаходяться в трюмах і на палубах суден, на причалах і вантажних складах у встановлені строки. Бере участь в навантаженні й розвантаженні вантажів, супроводженні по території порту. Здійснює контроль під час видавання вантажів вантажоодержувачам, передавання їх для подальшого транспортування. Стежить за збереженістю вантажів. Перевіряє правильність маркування, цілісність кожного вантажу, справність тари, відповідність тари та упаковки до чинних вимог. Не допускає навантаження на судна й вагони вантажів у пошкодженій тарі, без чіткого маркування. Перевіряє готовність місць під вантажі на причалах, оглядає вагони й контейнери на придатність їх до завантаження вантажів. Організовує сортування вантажів, визначає вагу й кількість. Дає дані для оформлення нарядів на роботу, що фактично виконана, вантажні документи (тальманські звіти, виписки, шляхові листи тощо). Веде облік перероблення, приймання й відправлення вантажу й багажу. Здійснює контроль за додержанням правил навантаження, вивантаження й збереження вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт, складання вантажів.