Інструкція для посади "Тальман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тальман" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший тальман: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією тальмана - не менше 1 року або повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тальмана - не менше 2 років. Тальман: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, спеціальна підготовка зі встановленою програмою та стаж роботи у сфері морського транспорту - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок приймання й здавання експортно-імпортних, каботажних, місцевих вантажів і багажу, включаючи вантажі, які надходять у прямому змішаному залізнично-водному сполученні;
      - види тари та упаковки;
      - види маркування вантажів українською та іноземними мовами;
      - властивості вантажів, правила їх перевезення, навантаження, вивантаження, складання та зберігання;
      - порядок і прийоми рахування вантажів;
      - правила визначення ваги вантажу за осадкою судна;
      - правила користування вагами різних систем;
      - основи організації й правила виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - будову вантажних приміщень суден і залізничного рухомого складу;
      - правила перероблення великовагових контейнерів;
      - правила пломбування вагонів і контейнерів, розміщення, сепарування, кріплення й маркування вантажів;
      - форми та правила оформлення вантажних документів, комерційних актів і актів загальної форми;
      - порядок оформлення нарядів;
      - державні стандарти на тару та упаковку.

1.4. Тальман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тальман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тальман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тальман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює прийняття, первинний облік і здавання експортно-імпортних, каботажних, місцевих вантажів і багажу, які знаходяться в трюмах і на палубах суден, на причалах і вантажних складах у встановлені строки.

2.2. Бере участь в навантаженні й розвантаженні вантажів, супроводженні по території порту.

2.3. Здійснює контроль під час видавання вантажів вантажоодержувачам, передавання їх для подальшого транспортування.

2.4. Стежить за збереженістю вантажів.

2.5. Перевіряє правильність маркування, цілісність кожного вантажу, справність тари, відповідність тари та упаковки до чинних вимог.

2.6. Не допускає навантаження на судна й вагони вантажів у пошкодженій тарі, без чіткого маркування.

2.7. Перевіряє готовність місць під вантажі на причалах, оглядає вагони й контейнери на придатність їх до завантаження вантажів.

2.8. Організовує сортування вантажів, визначає вагу й кількість.

2.9. Дає дані для оформлення нарядів на роботу, що фактично виконана, вантажні документи (тальманські звіти, виписки, шляхові листи тощо).

2.10. Веде облік перероблення, приймання й відправлення вантажу й багажу.

2.11. Здійснює контроль за додержанням правил навантаження, вивантаження й збереження вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт, складання вантажів.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тальман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тальман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тальман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тальман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тальман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тальман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тальман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тальман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тальман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тальман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тальман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тальман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тальман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тальман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тальман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тальман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.