Інструкція для посади "Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції тощо, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують організацію продажу авіаційних квитків;
      - правила застосування авіаційних тарифів;
      - порядок заповнення авіаквитків;
      - основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління;
      - основні положення трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Під час міжнародних перевезень додатково: міжнародні телеграфні коди;
      - порядок застосування ордерів різних зборів;
      - порядок заповнення авіавантажних накладних, а також заміни квитків та авіавантажних накладних;
      - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює відповідно до встановленого порядку оперативне внесення змін до тарифно-довідкової документації, розраховує вартість польоту за складними маршрутами, видає довідки та оперативну інформацію з питань застосування тарифів.

2.2. Здійснює всі перерозрахунки та ставить розпорядчий підпис під час повернення грошових сум за невикористані авіаквитки у випадках, що передбачені правилами застосування тарифів.

2.3. Бере участь у ревізуванні кас.

2.4. Контролює та аналізує правильність застосування тарифів касирами.

2.5. Розробляє заходи щодо усунення порушень та вдосконалення системи тарифів.

2.6. Складає акти на випадок неправильного застосування тарифів та оформлення авіаквитків робітниками підприємств цивільної авіації.

2.7. Веде журнал обліку порушень, припущених під час оформлення авіаквитків.

2.8. Проводить технічні навчання з касирами та іншими працівниками авіапідприємства.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.