Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Помічник капітана з пасажирської частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на пасажирських суднах на посадах нижчого рівня адміністрування - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: міжнародні й національні нормативні акти та інші керівні документи щодо прав людини, цивільного, адміністративного та карного законодавства, охорони людського життя на морі, безпеки мореплавання; положення міжнародних конвенцій щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), охорони життя людини на морі (СОЛАС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ); Кодекс торговельного мореплавства України; керівні документи з технічної експлуатації суден, з організації суднової служби; рятувальні засоби й обладнання, а також плани щодо дій у надзвичайних ситуаціях (розклад за сигналами тривоги та інструкції на випадок аварій); основи будови й обладнання суден аварійні виходи, обмеження стосовно використання ліфтів і ескалаторів; організацію розташування та обслуговування пасажирів; аварійно-рятувальну справу; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською й юридичною); основи економіки, трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує функції, які пов'язано з обслуговуванням та піклуванням про пасажирів на рівні управління. Організовує посадку й висадку пасажирів. Відповідає за безпеку пасажирів під час посадки, висадки і протягом перебування пасажирів на судні. Здійснює спостереження й контроль за виконанням вимог міжнародних і національних нормативних актів щодо забезпечення охорони людського життя на морі. Керує пасажирською службою й організовує розстановку підлеглого персоналу на робочих місцях. Розробляє акти управління пасажирською службою на основі міжнародних і національних нормативних документів. Забезпечує утримання устаткування та обладнання пасажирських приміщень у належному санітарному стані. Веде облік і звітність щодо надходження та списування устаткування та інвентарю пасажирської служби, розташування їх за об'єктами служби під відповідальність завідувачів об'єктів. Стежить за забезпеченням порядку в пасажирських приміщеннях. Організовує відпочинок пасажирів та їх харчування. Стежить за виконанням підлеглим персоналом вимог санітарних правил, правил охорони праці та пожежебезпеки. Надає допомогу капітану судна в підготовці та оформленні документів щодо засвідчення на судні фактів народження дитини, укладання шлюбу, смерті, посвідчення заповіту, а також необхідну юридичну допомогу з питань національного законодавства й законодавства країни перебування, оформлення морських подій, у вирішенні питань, які можуть виникнути між екіпажем судна та пасажирами або між капітаном та екіпажем судна. Проводить за дорученням капітана дізнання у випадку вчинення на судні діяння, що підлягає карному законодавству, керуючись кримінально-процесуальним законодавством. Бере участь у розстановці, відповідно до розкладу обов'язків, обслуговуючого персоналу за сигналами тривоги. Керує діями підлеглих працівників із забезпечення безпеки пасажирів. Організовує вихід пасажирів до місця, що передбачаються розкладом за сигналами тривоги та керує посадкою їх до рятувальних засобів. Віддає чіткі приписні та ситуативні розпорядження в екстремальних ситуаціях, контролює шляхи евакуації пасажирів та екіпажу. Забезпечує евакуацію пасажирів і осіб, які потребують спеціальної допомоги. Підтримує порядок і вживає заходів щодо зменшення і запобігання паніки. Використовує в разі необхідності списки пасажирів для перевірки їх чисельності під час евакуації. Стежить за правильним використанням рятувальних жилетів та інших засобів рятування. Перевіряє пасажирські приміщення щодо відсутності в них пасажирів та доповідає про результати перевірки капітану.