Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Помічник капітана з пожежної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в пожежній охороні морського транспорту: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження, постанови, правила, положення, інструкції та інші нормативні документи з пожежебезпеки суден; організацію суднової служби; будову суден і розміщення приміщень на них; будову та розміщення на суднах засобів пожежного захисту; організацію, тактику та управління процесом боротьби з пожежею на морі та в порту; зв'язок та координацію під час боротьби з пожежею; небезпеки, які виникають у процесі боротьби з пожежею (суха сублімація, хімічні реакції тощо); боротьбу з пожежею, що пов'язана з небезпечними вантажами; заходи пожежної безпеки та небезпеки, пов'язані зі зберіганням та використанням матеріалів (фарби, лаки тощо); догляд за людьми, що отримали травми та надання їм допомоги; процедури координації спільних дій з береговими пожежними командами; розроблення й підготовку планів дій у надзвичайних ситуаціях; склад і розподілення людей у пожежних партіях; стратегію й тактику боротьби з вогнем у різних частинах судна; системи виявлення пожеж, стаціонарні системи, переносне та мобільне обладнання для гасіння пожеж, системи життєзабезпечення, індивідуальне захисне спорядження та обладнання зв'язку; вимоги щодо класифікаційного огляду; оцінку причин випадків пожежі; основи економіки, організації, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує якісну підготовку екіпажу щодо пожежної безпеки на судні та успішне гасіння пожеж у будь-який час доби. Організовує запобіжні заходи щодо забезпечення пожежебезпеки та готовності до дії технічних засобів. Регулярно перевіряє стан пожежебезпеки на судні, дотримання правил пожежебезпеки під час проведення вантажних операцій, перевезення вантажів та пасажирів, виконання ремонтних робіт та робіт з використанням відкритого вогню. Забезпечує виконання на судні приписів відомчого пожежного нагляду та вимог обов'язкової постанови порту стояння судна з питань пожежної безпеки. Вживає заходів щодо недопущення експлуатації технічних засобів, стан яких створює небезпеку виникнення пожежі, а також робіт, які загрожують пожежобезпеці судна. Доповідає старшому помічникові капітана про порушення, які виявлено, та вживає заходів щодо безвідкладного їх усунення. Перевіряє готовність судна до прийняття небезпечних вантажів, контролює вкладання цих вантажів та виконання правил їх перевезення згідно з вимогами Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ). Бере участь у розгляді вантажного плану з метою запобігання перевезенню несумісних в пожежному відношенні вантажів, у складанні розкладу за сигналами тривоги та оперативних планів щодо боротьби за живучість, а також планів спеціальних та загальних навчань. Проводить навчання з екіпажем із пожежної профілактики й практичного гасіння пожеж. Веде графік пожежних вахт та проводить інструктажі з пожежобезпеки судна особам, які несуть пожежну вахту, а також іншим вахтовим судна. Перевіряє систематично дію автоматичної і дистанційної пожежної сигналізації та систем закриття протипожежних дверей і заслінок. Перевіряє готовність до дії стаціонарних та переносних засобів пожежогасіння, димоізолюючих приладів індивідуального користування. Веде облік протипожежного інвентарю та вживає заходів щодо його ремонту та поповнення згідно з встановленими нормами. Керує пожежними групами під час гасіння пожежі, діючи згідно з вказівками капітана судна або старшого помічника капітана.