Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Помічник капітана з охорони", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в системі морської безпеки: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: міжнародні і національні нормативно-правові акти та інші керівні документи щодо охорони судна, пасажирів, екіпажу; положення міжнародних конвенцій та резолюцій міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС); Міжнародний кодекс охорони судна і портових споруд (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code); положення Кодексу про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) та Кодексу торговельного мореплавства України; правила користування Глобальною морською системою зв'язку; керівні документи щодо організації суднової служби; рятувальні засоби й обладнання, а також плани щодо дій у надзвичайних ситуаціях (розклад за сигналами тривог та інструкції на випадок виникнення екстремальних ситуацій); основи будови й обладнання суден, розташування суднових приміщень, аварійні виходи; систему сигналів тривог щодо морської охорони на судні (судно-берег, судно-судно); методи боротьби з піратством та незаконними актами; порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки; організацію робіт у разі виникнення екстремальних ситуацій; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською і юридичною); основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання вимог щодо рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна на основі Міжнародного кодексу з охорони судна і портових споруд та інших міжнародних і національних нормативних документів. Вживає заходів щодо недопущення навмисних дій капітана або команди судна, які завдають шкоду пасажирам, вантажу, судну, а також щодо попередження і припинення: актів тероризму, пограбування та насилля; актів піратства й збройного розбою відносно судна та його пасажирів і екіпажу; небезпечної практики у зв'язку з незаконним провезенням через кордон іноземців на судні та контрабандним провезенням мігрантів морем, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та інших речовин, які заборонено для ввезення. Забезпечує організацію та контроль за належною діяльністю на судні необхідної системи охорони з використанням сигналів тривог з морської охорони судна. Бере участь у складанні розкладу за сигналами тривог та оперативних планів спеціальних навчань при виникненні екстремальних ситуацій. Забезпечує та контролює проведення навчань з екіпажем стосовно його дій під час виникнення екстремальних ситуацій.