Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з організацією та експлуатацією флоту: для спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань технічної експлуатації флоту, організації загальносуднової служби; положення Кодексу торговельного мореплавства України; техніко-експлуатаційні характеристики суден портового флоту; вимоги Регістру судноплавства України; порядок проведення технічного обслуговування та визначення строків ремонту суден; правила ремонту суден; оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; правила, інструкції та розпорядження з питань безпеки судноплавства; місцеві правила плавання, лоцію району плавання суден портофлоту; обов'язкову постанову порту; звід звичаїв порту; правила обслуговування морських суден суднами портофлоту; норми постачання суден портофлоту навігаційним устаткуванням, засобами зв'язку, аварійним майном і рятувальними засобами; заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; правила санітарного нагляду; основи транспортного права; економіку; організацію праці й управління; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво, планує, координує й організовує роботу портофлоту як підрозділу порту. Забезпечує його ефективну взаємодію з іншими підрозділами порту для виконання завдань із своєчасного, якісного й безпечного обслуговування транспортного та пасажирського флоту судновласників в акваторії порту й на зовнішньому рейді. Спрямовує діяльність персоналу портофлоту на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Аналізує виробничу та господарсько-фінансову діяльність структурних підрозділів портофлоту, у тому числі службово-допоміжних, транспортних, пасажирських суден порту, плаваючої майстерні та інших. Вживає заходів щодо підвищення стабільності безпечної експлуатації портового флоту та берегових механізмів. Організовує проведення своєчасного технічного обслуговування та ремонту суден портофлоту на майстерні порту або розміщення суден на ремонт на судноремонтні підприємства. Організовує оперативний контроль за забезпеченням технічною документацією, що регламентує експлуатацію та ремонт суден порту. Забезпечує постійне рекламування роботи портофлоту, бере участь у залученні замовників, встановлює й підтримує ділові контакти з ними. Планує й здійснює розстановку флоту за періодами експлуатації і напрямками. Забезпечує розроблення планів роботи суден, поповнення та списання портового флоту, графіків судноремонтних робіт з визначенням трудомісткості та затрат матеріалів. Упроваджує організаційно-технічні заходи, спрямовані на скорочення витрат за рахунок економного використання існуючих ресурсів, здешевлення послуг, що надаються. Забезпечує відповідно до поданих екіпажами суден портофлоту заявок щодо зачищення суднових ємностей, постачання паливом, мастилами, змінними запасними частинами, необхідним устаткуванням. Бере участь у складанні договорів, що стосуються діяльності портофлоту. Бере участь у доборі кадрів рядового складу портофлоту, вносить пропозиції керівництву порту з добору працівників різних професійних груп та командного складу. Забезпечує нормальні умови праці й відпочинку, організацію харчування плавскладу. Контролює підвищення кваліфікації, перевірку знань командного плавскладу. Здійснює перевірку знань рядового плавскладу портофлоту. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної дисципліни, застосування в разі потреби заходів для відшкодування матеріальних збитків.