Інструкція для посади "Начальник флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник флоту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з організацією та експлуатацією флоту: для спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань технічної експлуатації флоту, організації загальносуднової служби;
      - положення Кодексу торговельного мореплавства України;
      - техніко-експлуатаційні характеристики суден портового флоту;
      - вимоги Регістру судноплавства України;
      - порядок проведення технічного обслуговування та визначення строків ремонту суден;
      - правила ремонту суден;
      - оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - правила, інструкції та розпорядження з питань безпеки судноплавства;
      - місцеві правила плавання, лоцію району плавання суден портофлоту;
      - обов'язкову постанову порту;
      - звід звичаїв порту;
      - правила обслуговування морських суден суднами портофлоту;
      - норми постачання суден портофлоту навігаційним устаткуванням, засобами зв'язку, аварійним майном і рятувальними засобами;
      - заходи щодо захисту навколишнього природного середовища;
      - правила санітарного нагляду;
      - основи транспортного права;
      - економіку;
      - організацію праці й управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Начальник флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво, планує, координує й організовує роботу портофлоту як підрозділу порту.

2.2. Забезпечує його ефективну взаємодію з іншими підрозділами порту для виконання завдань із своєчасного, якісного й безпечного обслуговування транспортного та пасажирського флоту судновласників в акваторії порту й на зовнішньому рейді.

2.3. Спрямовує діяльність персоналу портофлоту на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

2.4. Аналізує виробничу та господарсько-фінансову діяльність структурних підрозділів портофлоту, у тому числі службово-допоміжних, транспортних, пасажирських суден порту, плаваючої майстерні та інших.

2.5. Вживає заходів щодо підвищення стабільності безпечної експлуатації портового флоту та берегових механізмів.

2.6. Організовує проведення своєчасного технічного обслуговування та ремонту суден портофлоту на майстерні порту або розміщення суден на ремонт на судноремонтні підприємства.

2.7. Організовує оперативний контроль за забезпеченням технічною документацією, що регламентує експлуатацію та ремонт суден порту.

2.8. Забезпечує постійне рекламування роботи портофлоту, бере участь у залученні замовників, встановлює й підтримує ділові контакти з ними.

2.9. Планує й здійснює розстановку флоту за періодами експлуатації і напрямками.

2.10. Забезпечує розроблення планів роботи суден, поповнення та списання портового флоту, графіків судноремонтних робіт з визначенням трудомісткості та затрат матеріалів.

2.11. Упроваджує організаційно-технічні заходи, спрямовані на скорочення витрат за рахунок економного використання існуючих ресурсів, здешевлення послуг, що надаються.

2.12. Забезпечує відповідно до поданих екіпажами суден портофлоту заявок щодо зачищення суднових ємностей, постачання паливом, мастилами, змінними запасними частинами, необхідним устаткуванням.

2.13. Бере участь у складанні договорів, що стосуються діяльності портофлоту.

2.14. Бере участь у доборі кадрів рядового складу портофлоту, вносить пропозиції керівництву порту з добору працівників різних професійних груп та командного складу.

2.15. Забезпечує нормальні умови праці й відпочинку, організацію харчування плавскладу.

2.16. Контролює підвищення кваліфікації, перевірку знань командного плавскладу.

2.17. Здійснює перевірку знань рядового плавскладу портофлоту.

2.18. Контролює дотримання підлеглим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.19. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної дисципліни, застосування в разі потреби заходів для відшкодування матеріальних збитків.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.