Інструкція для посади "Завідувач філіалу готелю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач філіалу готелю" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у готельному господарстві - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування готелями та надання готельних послуг;
      - форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях;
      - технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі;
      - кількість номерів і місць у філіалі готелю;
      - ціни і тарифи за проживання, види послуг;
      - технологію бронювання номерів (місць);
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач філіалу готелю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач філіалу готелю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач філіалу готелю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач філіалу готелю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю філіалу готелю як відокремленого підрозділу готелю з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків.

2.2. Організовує надання за пред'явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, номера або місця прибулим до готелю для тимчасового проживання, розрахунки за проживання, бронювання номерів (місць) та послуги.

2.3. Складає місячний графік виходу на роботу працівників філіалу, узгоджує та затверджує його в установленому порядку.

2.4. Організовує і контролює вчасну і якісну підготовку номерів і місць, прибирання адміністративних та підсобних приміщень, місць загального користування і прибудинкової території.

2.5. Забезпечує працівників необхідною прибиральною технікою і матеріалами, контролює дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи філіалу.

2.6. Домагається злагодженої роботи трудового колективу філіалу, підтримує взаємодопомогу та взаємозамінність працівників.

2.7. Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень філіалу (меблі, інвентар, електроприлади, сантехнічні пристрої тощо), вживає заходів щодо усунення недоліків та несправностей.

2.8. Організовує облік підзвітних матеріальних цінностей і своєчасно звітує перед бухгалтерією готелю про їх наявність.

2.9. Здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів та енергетичних ресурсів.

2.10. Наглядає за своєчасністю і правильністю ведення установленої для філіалу облікової та звітної документації.

2.11. Аналізує щоденну оперативну інформацію про наявність осіб, які проживають у готелі, та кількість вільних номерів і місць, приймає відповідні рішення щодо підвищення рентабельності роботи філіалу.

2.12. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, які виникають між особами, що проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом.

2.13. Складає акти про зіпсовані або знищені особами, які проживають у готелі, матеріальні цінності готелю для матеріального стягнення з винуватців згідно з чинним законодавством.

2.14. Контролює наявність та справність табельних протипожежних засобів, дотримання працівниками та особами, що проживають у готелі, правил протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач філіалу готелю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач філіалу готелю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач філіалу готелю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач філіалу готелю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач філіалу готелю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач філіалу готелю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач філіалу готелю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач філіалу готелю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач філіалу готелю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач філіалу готелю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.