Інструкція для посади "Завідувач філіалу музею", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач філіалу музею" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв;
      - нормативні акти, що регламентують і визначають розвиток української культури і науки;
      - основи музеєзнавства;
      - основні напрями фондової, експозиційної, пропагандистської, науково-дослідної, методичної роботи музею;
      - передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач філіалу музею призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач філіалу музею підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач філіалу музею керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач філіалу музею під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує науково-експозиційну, освітню, методичну та інші види діяльності філіалу музею, комплектування і вивчення музейного фонду.

2.2. Забезпечує зберігання і суворе дотримання інструкції з обліку і збереження пам'яток, що знаходяться в колекціях філіалу музею.

2.3. Розробляє річні і перспективні плани роботи філіалу, погоджує і затверджує їх у встановленому порядку.

2.4. За погодженням з директором здійснює підбір кадрів працівників, забезпечує їх раціональну розстановку і доцільне використання.

2.5. Контролює дотримання працівниками філіалу музейних інструкцій з обліку і збереження музейних предметів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач філіалу музею має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач філіалу музею має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач філіалу музею має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач філіалу музею має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач філіалу музею має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач філіалу музею має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач філіалу музею має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач філіалу музею має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач філіалу музею має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач філіалу музею несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.