Інструкція для посади "Завідувач фільмобази (фільмосховища)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач фільмобази (фільмосховища)" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила прокату фільмів;
      - розміщення філіалів кінопрокату і кіновидовищних підприємств;
      - правила і порядок прийому і видавання фільмових матеріалів;
      - положення та інструкції про облік фільмокопій;
      - керівні матеріали щодо організації роботи автотранспорту в підприємстві "Кіновідеопрокат";
      - основи наукової організації праці;
      - правила і порядок зберігання і складування фільмових матеріалів;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Завідувач фільмобази (фільмосховища) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач фільмобази (фільмосховища) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач фільмобази (фільмосховища) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач фільмобази (фільмосховища) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і видачу фільмових матеріалів, фільмокопій і кінореклами на фільмобазі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання виробничих площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів.

2.2. Забезпечує зберігання складованих матеріалів, додержання режимів зберігання на фільмобазі.

2.3. Організовує облік фільмофонду, доставку кінофільмів кіновидовищним підприємствам власним транспортом.

2.4. Забезпечує отримання фільмокопій від кінокопіювальних фабрик, філіалів підприємства "Кіновідеопрокат", кінотеатрів.

2.5. Забезпечує своєчасне повернення фільмових матеріалів.

2.6. Здійснює контроль за своєчасним виконанням ремонту і перевірки фільмокопій.

2.7. Здійснює відповідно до встановленого порядку списання і знищення кінофільмів із діючого фонду, термін використання яких минув.

2.8. Стежить за наявністю і справністю тари і забезпечує її своєчасний ремонт.

2.9. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на фільмобазі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.10. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

2.11. Контролює додержання працівниками фільмобази правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач фільмобази (фільмосховища) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач фільмобази (фільмосховища) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.