Інструкція для посади "Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціалістів без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста стаж бібліотечної роботи не менше 1 року (у сільській місцевості - без вимог до стажу роботи). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи;
      - основи трудового законодавства;
      - теорію і практику бібліотечної справи;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - технологію бібліотечних процесів;
      - питання автоматизації і механізації бібліотечних процесів;
      - вітчизняний та світовий досвід у бібліотечній справі;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво філіалом бібліотеки щодо бібліотечного обслуговування читачів.

2.2. Організовує розробку перспективних та поточних планів роботи та контролює їх виконання.

2.3. Веде облік діяльності філіалу бібліотеки, забезпечує роботу щодо обслуговування читачів, що включає в себе індивідуальні та масові форми, довідково-бібліографічне забезпечення, функціонування міжбібліотечного абонементу.

2.4. Бере участь в комплектуванні бібліотечних фондів бібліотеки.

2.5. Вивчає передовий досвід організації роботи вітчизняних та світових бібліотек, застосовує цей досвід у практичній діяльності.

2.6. Здійснює зв'язок іншими бібліотеками, контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої бібліотечної системи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.