Інструкція для посади "Завідувач трупи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач трупи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією помічника художнього керівника (головного режисера) для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - творчо-виробничий процес роботи театру;
      - систему та умови оплати праці працівників театру;
      - основи режисури та акторської майстерності;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач трупи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач трупи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач трупи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач трупи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційне керівництво творчо-виробничою діяльністю трупи театру.

2.2. Бере участь у розподілі ролей у нових і капітально-поновлених виставах.

2.3. Вносить пропозиції щодо введення нових виконавців у вистави поточного репертуару.

2.4. Бере участь у складанні планів репетиційної роботи з прийнятих до постановки нових і капітально-поновлених вистав, у плануванні поточного репертуару театру.

2.5. Забезпечує раціональне і рівномірне завантаження трупи у виставах поточного репертуару.

2.6. Здійснює облік виконання норм працівниками творчого складу, контролює дотримання ними трудової дисципліни.

2.7. Складає розклад репетицій на кожний день.

2.8. Бере участь в організації роботи щодо підвищення кваліфікації, доборі нових кадрів творчого складу і запрошенні разових виконавців.

2.9. Вивчає творчі можливості артистів театру.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач трупи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач трупи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач трупи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач трупи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач трупи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач трупи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач трупи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач трупи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач трупи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач трупи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач трупи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач трупи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач трупи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач трупи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач трупи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач трупи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.