Інструкція для посади "Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - основи трудового законодавства України;
      - чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність театрально-видовищного підприємства;
      - постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України, органів місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтва;
      - економіку, організацію, основи та специфіку театрально-видовищного виробництва;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керівництво діяльністю театрально-видовищного підприємства.

2.2. Забезпечує розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у сценічному та музичному мистецтві, соціальний розвиток колективу.

2.3. Діє від імені театрально-видовищного підприємства.

2.4. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.5. Відкриває у банках рахунки.

2.6. Користується правом розпорядження коштами.

2.7. Видає, приймає до платежів зобов'язання.

2.8. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.9. Укладає угоди та контракти.

2.10. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади працівників, склади постановочних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, плани робіт над новими і капітально-поновленими постановками (програмами), визначає їх готовність і терміни випуску, календарні плани поточного репертуару.

2.11. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.12. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за театрально-видовищним підприємством майна.

2.13. Організує весь комплекс робіт з прокату поточного репертуару на стаціонарі, під час виїздів та гастролей.

2.14. Вживає заходів щодо забезпечення театрально-видовищного підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.15. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору.

2.16. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів театрально-видовищного підприємства.

2.17. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор театрально-видовищного підприємства. Директор-розпорядник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.