* *
Інструкція для посади "Диспетчер виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер виробництва" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 5 років, в тому числі на обслуговуваних шахтах - не менше 3 років і не менше 1 року на підземних роботах. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва з оперативного управління виробництвом;
      - Правила безпеки у вугільних шахтах;
      - Правила технологічної експлуатації вугільних шахт;
      - організацію виробничого планування та диспетчеризації на шахті, форми чинної документації;
      - виробничі потужності підприємств, схеми транспортних комунікацій;
      - основи гірничої справи;
      - організацію, застосовувані засоби механізації оперативного обліку та регулювання перебігу виробництва;
      - діючі графіки щодо розвантаження та транспортування готової продукції;
      - порядок дій при аварійних ситуаціях на окремих підприємствах;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Диспетчер виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне у правління і контроль у зміні за виконанням виробничих процесів на підприємствах і в організаціях за всіма показниками відповідно до затвердженої програми і визначених завдань.

2.2. Контролює забезпеченість виробничих об'єктів необхідними матеріалами, обладнанням, транспортними та вантажно-розвантажувальними засобами.

2.3. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, ритмічну і безперебійну роботу всіх технологічних ланок; виконання послуг, складських, вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт за затвердженими графіками; раціональне використання технічних засобів оперативного управління виробництвом.

2.4. Вживає заходів щодо своєчасного запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу, запобігання створення та ліквідації аварійних ситуацій із залученням відповідних служб та підрозділів.

2.5. У разі аварій та нещасних випадків організовує своєчасне оповіщення посадових осіб, відповідальних за їх ліквідацію.

2.6. Інформує керівництво про перебіг робіт протягом зміни.

2.7. Фіксує втрати робочого часу через аварії агрегатів, машин, механізмів і порушень раціонального технологічного режиму з розшифруванням причин та зазначенням розміру простоїв.

2.8. Веде обліково-контрольну документацію у диспетчерському управлінні виробництва відповідно до встановлених форм.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.