* *
Інструкція для посади "Диспетчер автомобільного транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер автомобільного транспорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера - не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року). Диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань організації оперативного управління рухом автомобільного транспорту;
      - порядок оформлення і обробки дорожніх листів;
      - правила перевезень пасажирів і багажу;
      - правила перевезень вантажів (у тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних);
      - правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - основи правил дорожнього руху;
      - порядок здійснення обліку та аналізу результатів роботи автотранспортних засобів;
      - форми звітності;
      - організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу перевезень;
      - основи економіки, організацію ремонтного виробництва і управління;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Диспетчер автомобільного транспорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер автомобільного транспорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер автомобільного транспорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер автомобільного транспорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне регулювання процесу перевезень.

2.2. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які відображують роботу, виконану водіями.

2.3. Перевіряє правильність їхнього оформлення, наявність реквізитів і штампів.

2.4. Здійснює реєстрацію дорожньої документації та облік роботи автотранспортних засобів, контролює правильність записів показань спідометра, отримання і залишків пального.

2.5. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху і доповідає про них керівництву.

2.6. Контролює дотримання водіями транспортної дисципліни.

2.7. Здійснює оперативний зв'язок із замовниками перевезень, навантажувально-розвантажувальними пунктами, автовокзалами, автостанціями для забезпечення узгодженої оперативної організації перевезень.

2.8. Здійснює постійний контроль за виконанням графіків руху автобусів на лінії та вживає заходів щодо дотримання графіків та інтервалів руху автобусів.

2.9. Здійснює перерозподіл автобусів між маршрутами залежно від величини пасажиропотоку.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення резервними автобусами у разі виникнення технічних несправностей на лінії, скорочення інтервалів руху автобусів на маршруті, оперативного перерозподілу автобусів з маршруту на маршрут.

2.11. Здійснює оперативний облік, контроль і аналіз результатів роботи автотранспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів.

2.12. Вживає заходів з оперативного врегулювання порушень транспортного процесу.

2.13. Організовує в необхідних випадках надання своєчасної технічної допомоги рухомому складу на лінії.

2.14. Складає оперативні зведення про роботу за зміну.

2.15. Отримує та доводить до водіїв повідомлення про умови та особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер автомобільного транспорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер автомобільного транспорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер автомобільного транспорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер автомобільного транспорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер автомобільного транспорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер автомобільного транспорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер автомобільного транспорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер автомобільного транспорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер автомобільного транспорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер автомобільного транспорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.