* *
Інструкція для посади "Диспетчер аварійно-відновлювальної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер аварійно-відновлювальної служби" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією у водопровідному та каналізаційному господарстві - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) населеного пункту;
      - режими роботи і технічні характеристики насосного устаткування насосних станцій;
      - основи технології виробництва;
      - схеми енергопостачання об'єктів водопостачання (водовідведення);
      - зони водопостачання (водовідведення);
      - спеціалізацію підрозділів та виробничі взаємини між ними;
      - засоби організації та механізації аварійно-відновлювальної служби;
      - правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць;
      - правила користування комунальним водопроводом і каналізацією;
      - основи економіки та організації виробництва;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оперативно керує системою водопостачання (водовідведення), забезпечуючи найбільш надійний та економний режим роботи насосного обладнання і мереж.

2.2. Контролює заданий режим роботи насосних станцій та необхідний рівень тиску в мережі за відповідними параметрами.

2.3. Коригує режим роботи систем водопостачання (водовідведення) відповідно до водоспоживання населеного пункту.

2.4. Приймає та аналізує відомості щодо стану устаткування та режимних параметрів споруд.

2.5. Здійснює оперативне коригування виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах.

2.6. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації порушень технологічного процесу водопостачання і водовідведення.

2.7. Забезпечує координацію роботи аварійно-відновлювальної служби з іншими комунальними службами.

2.8. Підтримує оперативний зв'язок з пожежною охороною населеного пункту, направляє представників водопровідно-каналізаційного господарства до місця виникнення пожежі.

2.9. Вживає заходів для забезпечення максимального подання води до місць великих пожеж.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер аварійно-відновлювальної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.