* *
Інструкція для посади "Диспетчер гірничий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер гірничий" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 3 років, в тому числі на даній шахті - не менше 1 року на підземних роботах. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва шахти з оперативного управління виробництвом;
      - Правила безпеки у вугільних шахтах;
      - Правила технічної експлуатації вугільних шахт;
      - організацію виробничого планування і диспетчеризації на шахті;
      - виробничі потужності шахти та виробничі зв'язки між ними;
      - основи технології гірничого виробництва;
      - план ліквідації аварій;
      - організацію оперативного обліку перебігу виробництва;
      - організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Диспетчер гірничий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер гірничий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер гірничий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер гірничий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативні розпорядження, контроль за виконанням робіт протягом зміни на шахті згідно з виданим нарядом (виконанням обсягу видобування вугілля, проведенням підготовчих виробок, роботою підземного транспорту, своєчасним подаванням залізничних вагонів, відвантаженням в залізничні вагони, вивантаженням матеріалів та обладнання із залізничних вагонів та іншими роботами).

2.2. Координує виробничу діяльність дільниць, цехів, служб та сторонніх організацій, які проводять роботи на шахті, згідно з прийнятим керівництвом шахти (зміни) рішенням та виданим розпорядженням відповідно до вимог Правил безпеки у вугільних шахтах (ПБ) та Правил технічної експлуатації (ПТЕ).

2.3. Здійснює контроль за оперативним розподілом обладнання і матеріалів по всіх виробничих дільницях шахти.

2.4. Вживає заходів щодо своєчасного запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу, запобігання виникненню та ліквідації аварійних ситуацій і залучає для цього відповідні дільниці, цехи, служби шахти, а також сторонні організації.

2.5. З'ясовує до початку свого чергування стан робіт у шахті та на поверхні, характер наявних порушень ПБ і рішення, прийняті керівництвом шахти щодо їх усунення.

2.6. Здійснює оперативний контроль за своєчасним опусканням і підійманням людей, їх доставку до місця роботи і назад.

2.7. Здійснює оперативне керівництво і контроль за об'єктами, керувальні та контрольні елементи яких виведені в центральний диспетчерський пункт (вентилятори головного та місцевого провітрювання, калориферна установка, конвеєрні лінії, електропідстанція, протипожежні насоси тощо).

2.8. У разі відсутності головного інженера або директора шахти керує роботами щодо ліквідації аварії, згідно з планом ліквідації аварій, забезпечує своєчасне оповіщення про аварію підрозділи воєнізованої гірничорятувальної служби, які обслуговують шахту, керівництво шахти, осіб інженерно-технічного нагляду, вищі органи керівництва.

2.9. Інформує начальника зміни, керівництво шахти, дільниць, цехів і служб, а також органи вищого рівня про перебіг робіт протягом зміни.

2.10. Повідомляє начальника зміни про випадки зміни наряду особами дільничного нагляду.

2.11. Фіксує протягом зміни втрати робочого часу, пов'язані з аваріями агрегатів, машин, механізмів та порушеннями затвердженої технології на всіх виробничих дільницях із зазначенням причин і тривалості простоїв.

2.12. Здійснює керівництво та контроль за роботою диспетчера шахтового транспорту та операторів з обслуговування автоматичного газового захисту.

2.13. Веде обліково-контрольну документацію з диспетчерського управління виробництвом відповідно до встановлених форм.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер гірничий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер гірничий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер гірничий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер гірничий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер гірничий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер гірничий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер гірничий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер гірничий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер гірничий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер гірничий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер гірничий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер гірничий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер гірничий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер гірничий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер гірничий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер гірничий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.