Інструкція для посади "Головний парфумер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів", що затверджен Державним комітетом України з харчової промисловості 01.01.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний парфумер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у виробництві парфумів на посадах керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні і нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва;
      - основи управління;
      - теоретичні основи технології виробництва парфумів;
      - основне технологічне устаткування і принципи його роботи;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються;
      - типові технологічні процеси і режими виробництва;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
      - стандарти і технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
      - види браку і способи його запобігання;
      - основи винахідництва;
      - керівні матеріали з розроблення та оформлення нормативної документації;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва парфумів;
      - основи економії;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Головний парфумер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний парфумер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний парфумер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний парфумер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивних технологій технічно доцільних та економічно вигідних методів ведення технологічних процесів виробництва парфумів.

2.2. Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції за умови зниження її собівартості.

2.3. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції і системи якості.

2.4. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на упровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва парфумів.

2.5. Контролює додержання технологічної дисципліни в цехах та правильної і раціональної експлуатації технологічного устаткування.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням рецептур і технологічних режимів виробництва композицій, настоїв, розчинів, духів, одеколонів і віддушок для косметичних виробів і туалетного мила.

2.7. Забезпечує своєчасне та якісне проведення органолептичного контролю якості натуральних ефірних масел, синтетичних духмяних речовин; композицій-баз, які надходять на фабрику, здійснює органолептичну перевірку якості продукції всього асортименту, що випускається.

2.8. Керує розробленням рецептури на нові парфумерні вироби, парфумерні композиції, композиції-бази, віддушки для косметичних виробів та туалетного мила.

2.9. Проводить роботу з упровадження нових вітчизняних ароматизуючих речовин для заміни дефіцитних та імпортних.

2.10. Раціонально використовує ароматизуючі речовини під час складання нових рецептур на парфумерно-косметичні вироби з урахуванням якісних та економічних показників.

2.11. Організовує проведення дегустацій вітчизняних та імпортних зразків натуральних та синтетичних духмяних речовин з метою визначення можливості створення на їх основі нових оригінальних рецептур парфумерних тенденцій та направлень запахів, бере участь у фабричних і центральних дегустаційних нарадах.

2.12. Організовує проведення дослідних робіт, спрямованих на покращання якості, збільшення стійкості і гарантійних термінів зберігання парфумерних рідин, удосконалення технологічних режимів виготовлення парфумерних виробів.

2.13. Вивчає та використовує передовий досвід і досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі парфумерно-косметичного виробництва, науково-дослідні роботи інститутів і технічну літературу зарубіжних країн.

2.14. Організовує затвердження, реєстрацію і погодження нових рецептур та розробленої нормативно-технічної документації з Міністерством охорони здоров'я України.

2.15. Бере участь в організації випуску дослідних партій продукції та впровадженні нових видів парфумерних виробів у виробництво.

2.16. Бере участь у роботі тематичних виставок, ярмарків, міжнародних конгресів, симпозіумів, у зустрічах із зарубіжними фахівцями, у складанні технологічних регламентів, у роботі з виявлення причин браку духмяної сировини та парфумерних виробів, у розробленні заходів з метою запобігання і усунення цих причин.

2.17. Керує на підприємстві підготовкою молодих спеціалістів для парфумерного виробництва.

2.18. Складає квартальні плани та подальші звіти про виконану роботу.

2.19. Додержується під час роботи з реагентами правил і норм охорони праці та забезпечує безпечні і здорові умови праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапляються з робітниками підвідомчого підрозділу.

2.20. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва парфумів.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний парфумер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний парфумер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний парфумер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний парфумер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний парфумер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний парфумер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний парфумер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний парфумер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний парфумер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний парфумер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний парфумер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний парфумер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний парфумер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний парфумер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний парфумер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний парфумер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.