* *
Інструкція для посади "Директор комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор комплексу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України;
      - укази та розпорядження Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності;
      - накази та нормативні документи Держкомспорту України;
      - основи економіки та госпрозрахунку;
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - трудове законодавство;
      - державну мову.

1.4. Директор комплексу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор комплексу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор комплексу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор комплексу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує керівництво спортивною спорудою відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Держкомспорту України та органів державних адміністрацій на місцях та власного статуту або положення про спортивну споруду.

2.2. Організовує роботи з підготовки спортивної споруди для проведення навчально-тренувальних занять з фізичної культури і спорту, спортивно-масових та оздоровчих заходів, спортивних свят та інших видовищних та громадських заходів.

2.3. Забезпечує проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, упровадження науково-технічних розробок.

2.4. Забезпечує створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази, соціальної сфери.

2.5. Забезпечує виконання вимог Закону про охорону праці, правил та норм виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Проводить роботу з підбору і розстановки кадрів.

2.7. Вирішує питання в межах своєї компетенції і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор комплексу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор комплексу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор комплексу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор комплексу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор комплексу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор комплексу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор комплексу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор комплексу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор комплексу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор комплексу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор комплексу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор комплексу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор комплексу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор комплексу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор комплексу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор комплексу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.