Інструкція для посади "Директор навчального центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор навчального центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України;
      - укази та розпорядження Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності;
      - накази та нормативні документи Держкомспорту України;
      - основи економіки та госпрозрахунку, організації праці та управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - державну мову.

1.4. Директор навчального центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор навчального центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор навчального центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор навчального центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво навчально-тренувальним центром відповідно до чинного законодавства.

2.2. Виконує розпорядження організацій, у безпосередньому віданні яких знаходиться спортивна споруда, а також додержується власного Статуту і положення про спортивну споруду.

2.3. Забезпечує роботу з підготовки центру для проведення навчально-тренувальних занять та зборів спортсменів, спортивно-масових заходів.

2.4. Здійснює контроль за проведенням будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів.

2.5. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем, соціальної сфери.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор навчального центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор навчального центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор навчального центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор навчального центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор навчального центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор навчального центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор навчального центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор навчального центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор навчального центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор навчального центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор навчального центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор навчального центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор навчального центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор навчального центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор навчального центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор навчального центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.