Інструкція для посади "Директор парку культура та відпочинку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор парку культура та відпочинку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльність;
      - форми і методи організації роботи з населенням із урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - досвід роботи вітчизняних та світових парків;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор парку культура та відпочинку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор парку культура та відпочинку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор парку культура та відпочинку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор парку культура та відпочинку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності парку культури та відпочинку.

2.2. Організує роботу і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших структурних підрозділів.

2.3. Відповідно до діючого законодавства забезпечує виконання завдань парку культури та відпочинку, що направлені на проведення масово-творчої роботи, організацію відпочинку і культурного обслуговування населення.

2.4. Організує створення на території парку та його філіалів естрадних та зелених театрів, кінолекторіїв, бібліотек, танцювальних залів та майданчиків, павільйонів ігрових автоматів та комп'ютерних ігор, човнових та лижних станцій, ковзанярських полів, тирів, більярдних, ігротек, спортивних споруд, душових, баз прокату культурно-побутового і спортивного інвентарю, різноманітних атракціонів, інших об'єктів для обслуговування населення, а також духових та естрадних оркестрів, колективів народної творчості, різноманітних секцій та гуртків.

2.5. Забезпечує розвиток та зберігання садово-паркового господарства.

2.6. Укладає договори на розробку проектів реконструкції парку, модернізацію устаткування та обладнання.

2.7. Діє від імені парку культури та відпочинку.

2.8. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.9. Відкриває у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами.

2.10. Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за парком культури та відпочинку майна.

2.11. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.12. Укладає договори та контракти.

2.13. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

2.14. Вживає заходів щодо матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.15. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам.

2.16. Вживає заходів щодо забезпечення парку культури та відпочинку кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.17. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор парку культура та відпочинку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор парку культура та відпочинку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор парку культура та відпочинку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор парку культура та відпочинку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор парку культура та відпочинку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор парку культура та відпочинку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор парку культура та відпочинку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор парку культура та відпочинку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор парку культура та відпочинку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор парку культура та відпочинку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.