* *
Інструкція для посади "Директор з організації повітряного руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з організації повітряного руху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Наявність свідоцтва диспетчера служби руху. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, Украероруху, які визначають порядок діяльності Украероруху (головного підприємства) і організацію роботи дирекції з обслуговування повітряного руху;
      - стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій відповідно до галузі виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.4. Директор з організації повітряного руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з організації повітряного руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з організації повітряного руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з організації повітряного руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності дирекції з обслуговування повітряного руху.

2.2. За дорученням генерального директора Украероруху (головного підприємства) здійснює взаємодію з міжнародними організаціями з питань обслуговування повітряного руху.

2.3. Направляє діяльність персоналу з обслуговування повітряного руху на досягнення високих економічних та фінансових результатів Украероруху (головного підприємства).

2.4. Спрямовує діяльність дирекції на виконання завдань з обслуговування повітряного простору, організації повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення органів обслуговування повітряного руху.

2.5. Бере участь у координації ефективного і безпечного використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху, визначає напрями розвитку щодо вдосконалення структури повітряного простору України.

2.6. Вирішує питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам підпорядкованих йому підрозділів.

2.7. Забезпечує додержання законності використання та удосконалення методів управління персоналом.

2.8. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій та робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

2.9. Організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення, що належать до його компетенції, а після їх затвердження забезпечує їх впровадження.

2.10. Представляє Украерорух (головне підприємство) у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами на основі визначених повноважень та окремих доручень генерального директора Украероруху (головного підприємства).

2.11. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.12. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу дирекції.

2.13. Здійснює кадрову політику персоналу з обслуговування повітряного руху.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з організації повітряного руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з організації повітряного руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з організації повітряного руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з організації повітряного руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з організації повітряного руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з організації повітряного руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з організації повітряного руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з організації повітряного руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з організації повітряного руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з організації повітряного руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.