* *
Інструкція для посади "Директор із розвитку аеронавігаційної системи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор із розвитку аеронавігаційної системи" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі експлуатації та розвитку аеронавігаційних систем - не менше 7 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативні документи, що регламентують діяльність авіаційної галузі та підприємства в Україні;
      - накази, вказівки, інструкції та інші розпорядчі документи підприємства;
      - документи, які регламентують діяльність дирекції;
      - чинне законодавство України, що стосується діяльності підприємства;
      - законодавство України про охорону праці;
      - основи трудового законодавства України;
      - довгострокові та короткострокові плани розвитку аеронавігаційної системи України;
      - чинні документи, що регламентують процедури управління проектами;
      - основні документи та нормативні акти, які регламентують діяльність у галузі проектування та будівництва в Україні;
      - національний план конвергенції та імплементації України;
      - документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Євроконтролю, що регламентують діяльність у галузі обслуговування повітряного руху.

1.4. Директор із розвитку аеронавігаційної системи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор із розвитку аеронавігаційної системи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор із розвитку аеронавігаційної системи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор із розвитку аеронавігаційної системи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, забезпечує і контролює роботу дирекції.

2.2. Приймає рішення з питань, які знаходяться в компетенції дирекції.

2.3. Організовує підготовку тендерної документації з питань технічного розвитку аеронавігаційної системи.

2.4. Організовує планування, інтегрування та управління впровадженням проектів.

2.5. Звітує генеральному директору про хід виконання плану розвитку аеронавігаційної системи, стан реалізації проектів.

2.6. Подає на затвердження генеральному директору програми і плани розвитку аеронавігаційної системи.

2.7. Пропонує заходи щодо дотримання виконання плану розвитку аеронавігаційної системи.

2.8. Організовує проведення тендерів, випробувань.

2.9. Вивчає проекти, стан їх упровадження, контролює своєчасність їх виконання.

2.10. Взаємодіє з керівництвом апарату управління, структурних підрозділів підприємства, іншими організаціями та відомствами.

2.11. Бере участь у підготовці концепції і програми розвитку підприємства, проектів, договорів, контрактів.

2.12. Вивчає ділові якості особового складу, здійснює підбір і розстановку кадрів дирекції.

2.13. Вживає заходів щодо створення сприятливих умов праці особового складу дирекції.

2.14. Контролює виконання посадових обов'язків, вимог трудової дисципліни працівниками дирекції.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор із розвитку аеронавігаційної системи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор із розвитку аеронавігаційної системи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.