Інструкція для посади "Черговий з реєстрації пасажирів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий з реєстрації пасажирів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою, без вимог до стажу роботи. У разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських перевезень;
      - технологію та організацію робіт, що виконуються;
      - правила перевезення пошти та вантажів;
      - добовий план польотів;
      - економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується;
      - розклад руху та технічні характеристики літаків;
      - правила ведення актово-претензійної роботи;
      - основні положення Єдиної державної системи діловодства;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Черговий з реєстрації пасажирів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий з реєстрації пасажирів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий з реєстрації пасажирів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий з реєстрації пасажирів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує реєстрацію авіаквитків, оформлення перевезення та приймання-передавання багажу; огляд пасажирів, їх багажу та ручної поклажі; бронювання місць для трансферних пасажирів, здійснення диспетчерського супроводження гуртових перевезень.

2.2. Супроводжує пасажирів під час руху по перону пішки або на автотранспорті.

2.3. Зустрічає пасажирів, які прилетіли, перевіряє документи, здійснює посадку у літак, автобус пасажирів, що вилітають.

2.4. Оформлює встановлену документацію.

2.5. Підводить підсумки щодо виконаних операцій, приймає та передає встановлену інформацію в суміжні служби.

2.6. Видає довідки з питань авіаційних перевезень.

2.7. Розглядає скарги та претензії з питань перевезення пасажирів та багажу.

2.8. Виконує розслідування порушень встановленого порядку обслуговування пасажирів, втрат, розкрадання та пошкодження багажу під час перевезення повітряним транспортом.

2.9. Організовує та здійснює за допомогою автоматизованих інформаційних систем (та без їх застосування) пошук багажу, що не надійшов до місця призначення.

2.10. Складає комерційні акти та претензійні заяви.

2.11. Готує проекти рішень з приводу претензій для претензійної комісії.

2.12. Дотримується вимог режиму та забезпечення безпеки польотів.

2.13. Проводить інформаційну та іншу необхідну роботу з іноземними пасажирами.

2.14. Здійснює обслуговування трансферних та транзитних пасажирів під час авіаційних перевезень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий з реєстрації пасажирів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий з реєстрації пасажирів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий з реєстрації пасажирів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий з реєстрації пасажирів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий з реєстрації пасажирів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий з реєстрації пасажирів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий з реєстрації пасажирів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий з реєстрації пасажирів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий з реєстрації пасажирів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий з реєстрації пасажирів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.