Інструкція для посади "Черговий з оформлення супровідної документації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий з оформлення супровідної документації" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень;
      - порядок розрахунку центрування, схеми завантаження та оформлення супровідної документації повітряного судна;
      - засоби бортової механізації та схеми закріплення вантажів;
      - порядок розрахунків граничного комерційного завантаження, правила оформлення перевізної документації;
      - форми обліку та звітності;
      - порядок внесення змін та доповнень до документації;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки, що застосовується;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи економіки, наукової організації праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Черговий з оформлення супровідної документації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий з оформлення супровідної документації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий з оформлення супровідної документації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий з оформлення супровідної документації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оформлення та заповнення перевізної та супровідної документації (центрувальні графіки, схеми завантаження повітряних суден, зведені завантажувальні відомості тощо).

2.2. Комплектує документацію на рейс, перевіряє правильність розрахунків граничного комерційного завантаження та центрування літака, повноту, комплектність супровідної документації, наявність адресних наклейок.

2.3. Організовує розміщення комерційного вантажу у повітряному судні та контролює відповідність фактичного завантаження розрахунковим та нормативним документам з центрування та завантаження повітряних суден.

2.4. Здійснює приймання та передавання встановленої інформації, перевізної документації та службової кореспонденції.

2.5. Веде оперативний розрахунок виробничих показників супровідної документації.

2.6. Виконує роботу з внесення змін, що надходять до форм перевізної, облікової та іншої документації.

2.7. Веде контрольні екземпляри документації.

2.8. Складає акти щодо порушень нормативних документів з центрування та завантаження повітряних суден.

2.9. Передає документацію до сектору розрахунків.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий з оформлення супровідної документації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий з оформлення супровідної документації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий з оформлення супровідної документації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий з оформлення супровідної документації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий з оформлення супровідної документації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий з оформлення супровідної документації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий з оформлення супровідної документації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий з оформлення супровідної документації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий з оформлення супровідної документації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий з оформлення супровідної документації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.