Інструкція для посади "Черговий з комплектування пасажирського завантаження", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий з комплектування пасажирського завантаження" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що безпосередньо стосуються до роботи;
      - порядок роботи аеровокзалу;
      - правила перевезення пасажирів та багажу;
      - правила користування прибиральними машинами, механізмами та приладами;
      - тарифні керівництва;
      - форми проїзних та провізних документів;
      - інструкцію з використання пасажирських квитків усіх примірників та категорій;
      - розклад руху повітряних суден;
      - основні маршрути прямування пасажирського транспорту;
      - основні положення трудового законодавства, основи наукової організації праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Черговий з комплектування пасажирського завантаження призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий з комплектування пасажирського завантаження підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий з комплектування пасажирського завантаження керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий з комплектування пасажирського завантаження під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює приймання, оформлення, одержання та видавання багажу авіапасажирам.

2.2. Здійснює розрахунок з пасажирами за провезення багажу понад встановленої норми.

2.3. У разі необхідності виконує роботи з реєстрації авіаквитків під час посадки та висадки пасажирів.

2.4. Приймає багаж у авіапасажирів під час реєстрації авіаквитків, супроводжує багаж до літака та здає його за кількістю місць бортпровіднику з оформленням відповідних документів; приймає багаж у бортпровідника рейсу, що прибув, супроводжує багаж до місця видавання багажу.

2.5. Видає багаж пасажирам, що прибули згідно з ідентичністю номерів на багажній бірці і відривній частині бірки; виконує з пасажирами перерахунок за перевезення багажу понад встановленої норми з оформленням квитанції платного багажу; оформлює відповідні документи на багаж; здійснює оформлення встановленої документації; у разі потреби, здійснює реєстрацію, зустрічає та забезпечує посадку пасажирів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий з комплектування пасажирського завантаження має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий з комплектування пасажирського завантаження несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.