Інструкція для посади "Черговий з видання довідок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий з видання довідок" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування пасажирських перевезень;
      - правила перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
      - організацію інформаційно-довідкової роботи;
      - порядок користування довідковими матеріалами;
      - правила користування засобами зв'язку;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Черговий з видання довідок призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий з видання довідок підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий з видання довідок керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий з видання довідок під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Видає пасажирам безпосередньо або телефоном необхідні довідки за допомогою довідкових матеріалів щодо розкладу руху автобусів, правил перевезень багажу та з інших питань, що пов'язані з транспортним обслуговуванням пасажирів.

2.2. Своєчасно оновлює довідкові матеріали та вносить до них зміни на основі відповідних рішень або вказівок.

2.3. Видає на вимогу пасажирів письмові довідки щодо запізнення автобусів.

2.4. Веде необхідний облік та звітність.

2.5. Вносить пропозиції з удосконалення роботи довідкової служби, поліпшення культури обслуговування пасажирів.

2.6. Стежить за правильністю інформації, що знаходиться в автоматичних довідкових установках, і вносить необхідні зміни.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий з видання довідок має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий з видання довідок має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий з видання довідок має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий з видання довідок має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий з видання довідок має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий з видання довідок має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий з видання довідок має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий з видання довідок має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий з видання довідок має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий з видання довідок несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий з видання довідок несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий з видання довідок несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий з видання довідок несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий з видання довідок несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий з видання довідок несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий з видання довідок несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.