Інструкція для посади "Черговий з режиму", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий з режиму" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України "Про освіту", "Соціальний захист";
      - Конвенцію про права дитини;
      - керівні нормативно-правові документи з питань навчання та виховання;
      - Типове положення про центр соціальної реабілітації;
      - дисципліни психолого-педагогічного циклу;
      - індивідуальні характеристики учнів, вікову психологію та фізіологію підопічних;
      - форми, методи виховної роботи;
      - цілі, принципи, організацію процесу соціальної реабілітації.

1.4. Черговий з режиму призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий з режиму підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий з режиму керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий з режиму під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує дотримання режиму та правил внутрішнього розпорядку в закладі.

2.2. Несе відповідальність за життя і безпеку підопічних.

2.3. Бере участь разом з вихователем, психологом, педагогом соціальним та з керівником установи або його заступником в адресних відвідуваннях батьків, опікунів.

2.4. Надає в разі потреби первинну соціально-психологічну допомогу підопічним.

2.5. Бере участь разом з іншими педагогічними працівниками у розшукуванні дітей, що зникли.

2.6. Своєчасно доповідає директору закладу про порушення режиму та правил внутрішнього розпорядку, повідомляє про втечу підопічних відповідним органам правопорядку.

2.7. З'ясовує обставини втечі підопічних.

2.8. Веде журнали обліку неповнолітніх дітей та іншу внутрішню документацію (акти про приймання або передачу неповнолітніх) під час свого чергування.

2.9. Отримує пояснювальні записки від неповнолітніх дітей та вихователів.

2.10. Бере участь у педагогічних радах та педагогічній роботі з дітьми.

2.11. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі.

2.12. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.13. Організовує дозвілля та відпочинок дітей під час свого чергування.

2.14. Несе відповідальність за схоронність майна, будівель, підсобного господарства.

2.15. Супроводжує підопічних до лікувальних установ.

2.16. Стежить за дотриманням правил протипожежної безпеки.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий з режиму має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий з режиму має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий з режиму має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий з режиму має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий з режиму має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий з режиму має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий з режиму має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий з режиму має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий з режиму має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий з режиму несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий з режиму несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий з режиму несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий з режиму несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий з режиму несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий з режиму несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий з режиму несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.