* *
Інструкція для посади "Директор технічний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор технічний" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки "Інженерна механіка" спеціальність "Обладнання переробних і харчових виробництв"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативні акти уряду, інші методичні матеріали щодо організації та функціонування підприємств торгівлі;
      - постанови, розпорядження, накази керівництва, методичні та нормативні документи щодо матеріально-технічного забезпечення суб'єкта господарювання;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - типи, види та номенклатуру необхідного підприємству обладнання та устаткування, їх технічні характеристики та конструктивні особливості, принципи їх експлуатації;
      - порядок обгрунтування потреби в торгово-технологічному обладнанні;
      - принципи укладання угод на придбання торгово-технологічного обладнання на умовах договорів купівлі-продажу та лізингу;
      - основи економіки, маркетингу та менеджменту;
      - категорії та види стандартів щодо технічних та якісних характеристик торгово-технологічного обладнання та його обслуговування;
      - основи трудового законодавства;
      - форми та методи організації і оплати праці;
      - критерії оцінки ефективності трудової діяльності;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Директор технічний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор технічний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор технічний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор технічний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп'ютерною технікою.

2.2. Організує виконання експлуатаційних та ремонтних робіт.

2.3. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні.

2.4. Укладає угоди та затверджує графіки постачання обладнання, готує проекти угод з постачальниками на виготовляння нестандартного обладнання, документацію для погодження з проектними організаціями технічних умов на їх виробництво.

2.5. Контролює своєчасне виконання виробниками встановлених графіків постачання, додержання якості та комплектності обладнання.

2.6. Складає акти, веде листування та переговори щодо претензій у разі порушення постачальниками договірних умов, погоджує зміни строків постачання та можливої заміни окремих видів обладнання.

2.7. Контролює приймання замовленої техніки, її складування, розконсервування та своєчасне передавання підрозділам підприємства.

2.8. Виявляє факти відхилень від умов угод на постачання торгово-технологічного обладнання та складає відповідні акти.

2.9. Аналізує ефективність використання торгово-технологічного обладнання та устаткування і подає пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення її рівня.

2.10. Організує участь маркетингових служб та підрозділів у поточному і перспективному плануванні забезпечення основним і допоміжним торгово-технологічним обладнанням.

2.11. Контролює додержання працівниками підпорядкованих йому служб підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту.

2.12. Забезпечує належний санітарно-технічний стан підприємства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор технічний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор технічний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор технічний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор технічний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор технічний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор технічний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор технічний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор технічний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор технічний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор технічний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор технічний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор технічний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор технічний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор технічний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор технічний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор технічний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.