* *
Інструкція для посади "Диригент I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диригент I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією диригента II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - методологію творчого процесу;
      - теорію диригування;
      - основи сценічного оформлення;
      - класичний та сучасний репертуар;
      - історію музики і театру;
      - основи музичної драматургії, акторської майстерності;
      - методику вокальної педагогіки, вокального мистецтва, роботи із співаками над партіями;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - основи авторського права;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Диригент I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диригент I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диригент I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диригент I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює самостійно музичну роботу з постановки нових і поновлення раніше створених вистав (програм).

2.2. Диригує оркестром.

2.3. Вводить разом з режисером-постановником нових виконавців партій, проводить виховну роботу з творчим колективом, здійснює контроль за якістю вистав (програм) поточного репертуару.

2.4. Організує роботу з підготовки і випуску дорученої йому вистави (програми).

2.5. Розробляє план проведення репетиційного процесу.

2.6. За дорученням керівництва проводить роботу з композиторами над новими творами.

2.7. Забезпечує своєчасний випуск дорученої йому постановки в межах передбачених термінів і витрат.

2.8. Бере участь у заходах з вивчення глядацької аудиторії і популяризації досягнень музичного мистецтва, в заходах з підвищення кваліфікації творчих працівників.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диригент I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диригент I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диригент I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диригент I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диригент I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диригент I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диригент I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диригент I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диригент I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диригент I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диригент I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диригент I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диригент I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диригент I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диригент I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диригент I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.