* *
Інструкція для посади "Диригент II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диригент II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - методологію творчого процесу;
      - теорію диригування;
      - основи сценічного оформлення;
      - класичний та сучасний репертуар;
      - історію музики і театру;
      - основи музичної драматургії, акторської майстерності;
      - методику вокальної педагогіки, вокального мистецтва, роботи із співаками над партіями;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - основи авторського права;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Диригент II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диригент II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диригент II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диригент II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює самостійно музичну роботу з постановки нових і поновлення раніше створених вистав (програм).

2.2. Диригує оркестром.

2.3. Вводить разом з режисером-постановником нових виконавців партій, проводить виховну роботу з творчим колективом, здійснює контроль за якістю вистав (програм) поточного репертуару.

2.4. Організує роботу з підготовки і випуску дорученої йому вистави (програми).

2.5. Розробляє план проведення репетиційного процесу.

2.6. За дорученням керівництва проводить роботу з композиторами над новими творами.

2.7. Забезпечує своєчасний випуск дорученої йому постановки в межах передбачених термінів і витрат.

2.8. Бере участь у заходах з вивчення глядацької аудиторії і популяризації досягнень музичного мистецтва, в заходах з підвищення кваліфікації творчих працівників.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диригент II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диригент II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диригент II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диригент II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диригент II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диригент II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диригент II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диригент II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диригент II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диригент II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диригент II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диригент II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диригент II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диригент II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диригент II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диригент II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.