* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Директор комерційний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства щодо організації збуту та постачання готової продукції; положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення; порядок формування розрахункових цін на готову продукцію; основи банківської справи; перспективи розвитку та виробничі потужності підприємств; стан і кон'юнктуру світового і вітчизняного ринку; прейскуранти оптових цін на продукцію, що реалізується і купується; методи вивчення попиту на продукцію, що випускається, правила оформлення договорів на поставки; економіку і організацію виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою з реалізації продукції, що випускається, та її поставлянням споживачам у терміни, обсязі, номенклатурі та якості, встановлених укладеними договорами; раціональним розміщенням, зберіганням та підготовкою до відправлення вільно реалізовуваного вугілля і продуктів збагачення, формуванням найбільш взаємовигідних тривалих господарських зв'язків між споживачами та постачальниками через систему прямих угод, товарні біржі або інші посередницькі організації; вивченням попиту та розрахунком нормативів запасів готової продукції; залученням іноземних посередницьких фірм для надання послуг щодо укладання та використання зовнішньоекономічних угод на комерційних умовах. Організовує: проведення ділових переговорів, укладання угод і контрактів з зарубіжними та вітчизняними підприємствами, організаціями, фірмами чи товарними біржами на реалізацію вугілля, продуктів збагачення, а також поставок продукції матеріально-технічного забезпечення виробництва. Бере участь: в підготовці і встановленні договірних цін на продукцію, що випускається; у розгляді претензій та позовів споживачів, що надходять, а також з питань залізничних перевезень; підготовленні відповідей на заявлені позови; в оформленні та заявленні претензій і рекламацій споживачам при порушенні ними договірних умов. Забезпечує: комерційні інтереси підприємств при укладанні договорів; своєчасне надходження коштів за реалізовану продукцію; чітке виконання договірних зобов'язань сторін. Контролює: дотримання договірних зобов'язань; заміну постачальників, зміну термінів поставки та асортименту продукції; рівень цін на всі види продукції, матеріалів, обладнання і машин, що реалізуються та купуються підприємствами та організаціями. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.