* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків та режимів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів (атомні реактори) I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з контролю елементів ядерних установок; ядерну фізику; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості й режими роботи устаткування, правила його експлуатації і контролю параметрів; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; організацію захисту персоналу під час виникнення загальних, місцевих, локальних і інших аварій; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить розрахунки нейтронно-фізичних характеристик активних зон реакторних установок атомної електростанції, з обгрунтування перевантажень ядерного палива та економічності його використання. Здійснює контроль герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок на зупинених реакторах атомної електростанції. Проводить аналіз стану тепловидільних збірок в активних зонах працюючих енергоблоків. Здійснює контроль за проведенням робіт з перевантаження палива в активній зоні реактора, пусками енергоблоків; виконує вимірювання нейтронно-фізичних характеристик активних зон реактора після перевантаження палива. Керує роботами з контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок під час перевантаження палива в активній зоні реактора. Здійснює аналіз режимів роботи енергоблоків атомної електростанції в разі порушення нормальних умов експлуатації та аварійних ситуаціях з точки зору ядерної безпеки і розробляє рекомендації щодо усунення і запобігання причинам виникнення даних режимів. Веде облік циклів навантаження тепловидільних збірок. Бере участь у розробленні організаційних і технічних заходів для забезпечення ядерної безпеки під час проведення небезпечних робіт або реалізації непроектних режимів експлуатації енергоблоків атомної електростанції. Бере участь у роботі з підготовки документів та узгодження технічних рішень з експлуатації енергоблоків атомної електростанції в частині забезпечення ядерної безпеки. Аналізує достовірність свідчення системи внутрішньореакторного контролю, розробляє рекомендації і технічні рішення із забезпечення їх достовірності. Здійснює аналіз і контроль параметрів реакторної установки з метою забезпечення умов експлуатації тепловидільних збірок; розробляє рекомендації і технічні рішення щодо підвищення точності контролю параметрів реакторної установки за допомогою системи внутрішньореакторного контролю. Виконує випробування системи внутрішньореакторного контролю під час виходу реакторної установки на номінальний рівень потужності після перевантаження палива. Виконує розрахунки необхідної кількості свіжого ядерного палива, поглинаючих стрижнів системи керування і захисту, стрижнів з вигоряючим поглиначем для нормального функціонування атомної електростанції. Здійснює роботу з проведення економічних розрахунків використання палива (паливної складової). Проводить розрахунки з оптимізації ведення перехідних режимів роботи активної зони реактора (під час набирання і скидання навантаження, маневрування потужністю, пусків і зупинок енергоблоків). Обслуговує та підтримує в працездатному стані системи реєстрації параметрів під час проведення фізичних вимірювань.