* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків та режимів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з розрахунків та режимів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів (атомні реактори) I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з контролю елементів ядерних установок;
      - ядерну фізику;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості й режими роботи устаткування, правила його експлуатації і контролю параметрів;
      - основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - організацію захисту персоналу під час виникнення загальних, місцевих, локальних і інших аварій;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці й навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного й протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з розрахунків та режимів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з розрахунків та режимів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з розрахунків та режимів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з розрахунків та режимів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить розрахунки нейтронно-фізичних характеристик активних зон реакторних установок атомної електростанції, з обгрунтування перевантажень ядерного палива та економічності його використання.

2.2. Здійснює контроль герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок на зупинених реакторах атомної електростанції.

2.3. Проводить аналіз стану тепловидільних збірок в активних зонах працюючих енергоблоків.

2.4. Здійснює контроль за проведенням робіт з перевантаження палива в активній зоні реактора, пусками енергоблоків; виконує вимірювання нейтронно-фізичних характеристик активних зон реактора після перевантаження палива.

2.5. Керує роботами з контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок під час перевантаження палива в активній зоні реактора.

2.6. Здійснює аналіз режимів роботи енергоблоків атомної електростанції в разі порушення нормальних умов експлуатації та аварійних ситуаціях з точки зору ядерної безпеки і розробляє рекомендації щодо усунення і запобігання причинам виникнення даних режимів.

2.7. Веде облік циклів навантаження тепловидільних збірок.

2.8. Бере участь у розробленні організаційних і технічних заходів для забезпечення ядерної безпеки під час проведення небезпечних робіт або реалізації непроектних режимів експлуатації енергоблоків атомної електростанції.

2.9. Бере участь у роботі з підготовки документів та узгодження технічних рішень з експлуатації енергоблоків атомної електростанції в частині забезпечення ядерної безпеки.

2.10. Аналізує достовірність свідчення системи внутрішньореакторного контролю, розробляє рекомендації і технічні рішення із забезпечення їх достовірності.

2.11. Здійснює аналіз і контроль параметрів реакторної установки з метою забезпечення умов експлуатації тепловидільних збірок; розробляє рекомендації і технічні рішення щодо підвищення точності контролю параметрів реакторної установки за допомогою системи внутрішньореакторного контролю.

2.12. Виконує випробування системи внутрішньореакторного контролю під час виходу реакторної установки на номінальний рівень потужності після перевантаження палива.

2.13. Виконує розрахунки необхідної кількості свіжого ядерного палива, поглинаючих стрижнів системи керування і захисту, стрижнів з вигоряючим поглиначем для нормального функціонування атомної електростанції.

2.14. Здійснює роботу з проведення економічних розрахунків використання палива (паливної складової).

2.15. Проводить розрахунки з оптимізації ведення перехідних режимів роботи активної зони реактора (під час набирання і скидання навантаження, маневрування потужністю, пусків і зупинок енергоблоків).

2.16. Обслуговує та підтримує в працездатному стані системи реєстрації параметрів під час проведення фізичних вимірювань.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з розрахунків та режимів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з розрахунків та режимів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.