* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний інженер з розрахунків та режимів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з обслуговування та експлуатації теплоенергетичного устаткування; будівельні норми і правила щодо котельних установок, теплових мереж, мереж гарячого водопостачання, питної води; методику теплового та аеродинамічного розрахунку котлів, методику виконання теплотехнічних випробувань котлів, теплових мереж, хімводоочисток, деаераційно-живильних установок ЦТП; методику виконання теплотехнічних розрахунків і розроблення обгрунтованих питомих норм витрачання паливно-енергетичних ресурсів; порядок виконання пуско-налагоджувальних і режимно-налагоджувальних робіт на котлах, мережах та водопідготовці; оргтехніку, основи економіки, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє режимні карти роботи котелень: здійснює фотографію роботи котлів, визначає найекономніші режими роботи котлів на кожному з 15 випробувань. Наглядає за їх впровадженням, готує звіти за режимними картами. Вивчає проектну документацію, здійснює гідравлічний розрахунок теплових мереж, визначає навантаження з урахуванням тепловтрат. Обстежує абонентські вводи з метою визначення діаметра та довжини трубопроводів, наявності елеваторних вузлів або шайб. Складає схему теплопостачання, здійснює гідравлічний розрахунок, розрахунок звужувальних пристроїв. Розробляє заходи щодо налагодження теплових мереж. Разом з обслуговуючим персоналом встановлює звужувальні пристрої. Здійснює випробування, у разі потреби коригує звужувальні пристрої. Розраховує рівень забруднення довкілля викидами з димової труби. Розраховує норми витрат солі, сульфовугілля за котельними. Складає інструкцію для обслуговуючого персоналу ЦТП.