* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Автоматник елементного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією автоматника елементного виробництва 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи підналагодження та регулювання устаткування, яке обслуговує; правила застосування інструменту та пристроїв; будову складних контрольно-вимірювальних та електронних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує автоматичними лініями з виготовлення елементів та батарей: стежить за станом інструменту та пристроїв, що застосовує, показаннями автоматичних контрольно-вимірювальних приладів, системами змащування та охолодження лінії. Підналагоджує та регулює лінії в процесі роботи. Знаходить неполадки в роботі лінії та вживає заходів щодо запобігання та усунення їх. Керує одним з видів особливо складної конструкції, а також унікальним та експериментальним автоматом або напівавтоматом з виготовлення елементів та батарей. Керує автоматичними машинами з виготовлення сепараторів, установками з приготування та оброблення активних матеріалів і загущеного електроліту. Керує автоматами або напівавтоматами виготовлення негативних та позитивних електродів, виготовлення струмовідводів лугових елементів, контрольними, листоштампувальними багато-позиційними, обклеювальними, пресувальними, складання сольових, лужних елементів та батарей, термопластавтоматами, укладальними, пакувальними, штампувальними, етикетирувальними. Стежить за показаннями електронних приладів.