* *
Інструкція для посади "Автоматник елементного виробництва 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Автоматник елементного виробництва 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією автоматника елементного виробництва 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження та регулювання устаткування, яке обслуговує;
      - правила застосування інструменту та пристроїв;
      - будову складних контрольно-вимірювальних та електронних приладів.

1.4. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує автоматичними лініями з виготовлення елементів та батарей: стежить за станом інструменту та пристроїв, що застосовує, показаннями автоматичних контрольно-вимірювальних приладів, системами змащування та охолодження лінії.

2.2. Підналагоджує та регулює лінії в процесі роботи.

2.3. Знаходить неполадки в роботі лінії та вживає заходів щодо запобігання та усунення їх.

2.4. Керує одним з видів особливо складної конструкції, а також унікальним та експериментальним автоматом або напівавтоматом з виготовлення елементів та батарей.

2.5. Керує автоматичними машинами з виготовлення сепараторів, установками з приготування та оброблення активних матеріалів і загущеного електроліту.

2.6. Керує автоматами або напівавтоматами виготовлення негативних та позитивних електродів, виготовлення струмовідводів лугових елементів, контрольними, листоштампувальними багато-позиційними, обклеювальними, пресувальними, складання сольових, лужних елементів та батарей, термопластавтоматами, укладальними, пакувальними, штампувальними, етикетирувальними.

2.7. Стежить за показаннями електронних приладів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Автоматник елементного виробництва 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.