* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник осушування газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій на своєму робочому місці; суть процесу осушування газу; фізико-хімічні та технологічні властивості газів, які осушуються та осушників; правила відбору проб; методику проведення аналізів; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику розрахунку потрібної кількості вбирачів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес осушування газу вбиранням водяних парів сірчаною кислотою, фосфорним ангідридом, алюмогелем. Попередньо охолоджує газ в холодильниках. Подає газ в сушильні башти. Осушує газ, передає осушений газ за призначенням. Контролює та регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, вакуум, концентрацію та інші за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів. Відбирає проби та виконує аналізи. Перекачує сірчану кислоту з залізничних цистерн в ємкості, заміряє рівень кислоти, приймає фосфорний ангідрид, алюмогель. Розраховує потрібну кількість сірчаної кислоти та інших вбирачів, пари, води. Обслуговує сушильні башти, компресори, насоси, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Обліковує сировину та готову продукцію. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.