* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник осушування газу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника осушування газу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, схему арматури та комунікацій на своєму робочому місці; суть процесу осушування газу; фізико-хімічні та технологічні властивості газів, які осушуються та вбирачів; правила відбору проб; методику проведення аналізів; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес осушування хлоргазу, хлорметилу, ацетилену методом виморожування, а також веде технологічний процес осушування газу вбиранням водяних парів сірчаною кислотою, фосфорним ангідридом, алюмогелем з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації або веде технологічний процес осушування газу вбиранням водяних парів твердими вбирачами. Приймає вологий газ в апарати, осушує-вбирає вологу активним окисом алюмінію або іншими вбирачами; регенерує вбирач продувкою через нього гарячого газу; охолоджує реакційний апарат циркуляцією холодного газу; перемикає апарати на регенерацію та осушування газу; збирає та відкачує легкі смоли; передає висушений газ на наступну операцію. Стежить за роботою реакційних апаратів, компресорів, насосів, збірників, контрольно-вимірювальних приладів та іншого устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Обліковує витрати сировини та вбирачів.